Nieruchomości Kwadrat - Legnica nieruchomości - domy, mieszkania, działki, sprzedaż i wynajem
ulica: Złotoryjska 87 (budynek NOT)
59-220, Legnica
tel: 076 - 722 44 55
email: kwadrat@kwadrat.nieruchomosci.pl
Oferty z naszego biura możesz również znaleźć na:
Wyszukaj: Grunt
Przeznaczenie:
Ilość pokoi:
Dzielnica:
Powierzchnia: -
Cena: -
   
Lp Zdjęcia Nr oferty Przeznaczenie Miasto Dzielnica Cena Pow. Uzbroj.
1 GK-110 Sprzedaż Legnica Ok. Legnicy ( 8km) 42 000 zł 16,42 a woda,kanalizacja,energia
2 GK-127A Sprzedaż Legnica ok. Legnicy( 6km) 55 000 zł 1 088 m2 woda,kan.,energia
3 GK-57 Sprzedaż Legnica Ok. Lubina 3 500 zł /ar+VAT 11,50 a woda,kan.,en.,
4 GK-131 Sprzedaż Legnica, ok. ( 4km)   64 350 zł 11,70 a woda,gaz,energia elektryczna
5 GK-130 Sprzedaż Legnica, ok. Legnicy ok. Legnicy (4km) 60 720 zł 11,04 a woda,gaz, energia elektryczna
6 GK-141 Sprzedaż Legnica ok.Legnicy ( 3,5km) 90 zł /m2 1,00 ha woda,energia,gaz
7 GK-142 Sprzedaż Legnica ok.Legnicy ( 3,5km) 90 zł /m2 1,00 ha woda,energia,gaz
8 GK-123 Sprzedaż Legnica Ok. Legnicy ( 10km) 65 000 zł 29 a woda,energia, kanalizacja
9 GK-135 (wstrz) Sprzedaż Legnica Ulesie 47 000 zł 9,41 a woda,energia, gaz, kana.
10   GK-107 Sprzedaż Legnica-Lubin   600 000 zł 1,76 ha woda,energia ele., kanalizacja
11 GK-116 Sprzedaż Legnica Ok. Legnicy(6km) 55 000 zł 10 a woda,energia ele., kanalizacja
12 GK-51 Sprzedaż Legnica Ok. Chojnowa 600 000 zł 5,77 ha woda,en.,kan.
13 GK-54 Sprzedaż Legnica Obrzeża Legnicy 112 000 zł 14 a woda,en.,kan.
14 GK-58 Sprzedaż Legnica Ok. Lubina 3 500 zł /ar+VAT 12,50 a woda,en.,kan.
15 GK-129 Sprzedaż Legnica okol Grzymalin 50 000 zł 15 a woda, kanalizacja, en.el
16 GK-138 Sprzedaż Legnica okol os. Południowe 67 000 zł 11,90 a woda, gaz, en el
17 GK-140 Sprzedaż Legnica okol os. Południowe 65 zł /m2 10 a woda, gaz, en el
18 GK-143 Sprzedaż Legnica okol os. Południowe 90 zł /m2 13,56 woda, gaz, en el
19 GK-144 Sprzedaż Legnica okol. os. Południowe 90 zł /m2 14,44 woda, gaz, en el
20 GK-145 Sprzedaż Legnica okol. os. Południowe 90 zł /m2 14,31 a woda, gaz, en el
21 GK-146 Sprzedaż Legnica okol. os. Południowe 90 zł /m2 13,67 a woda, gaz, en el
22 GK-139 Sprzedaż Legnica okol os. Południowe 78 000 zł 15,67 a woda, gaz, en el
23 GK-101 Sprzedaż Legnica okol. Legnicy(4 km)Zachód 83 000 zł 16,56 a woda, energia elektryczna, gaz
24 GK-96 Sprzedaż Legnica Okol. Legnicy ( 4km) 95 000 zł 16,61 a woda, energia elektryczna, gaz
25 GK-95 Sprzedaż Legnica Obrzeża Legnicy 95 000 zł 15,50 a woda, energia elektryczna, gaz
26 GK-126 Sprzedaż Legnica okolice (5km) Ok. Legnicy ( 6km) 79 000 zł 28,22 a woda, energ, kan.
27 GK-128 Sprzedaż Legnica okol Grzymalin 67 000 zł 16 a woda, en.el, kanalizacja
28   GK-106 Sprzedaż Gniewomirowice os. Południowe 66 000 zł 11,71 a woda, en el
29   GK-118 Sprzedaż Gniewomirowice os. Południowe 65 000 zł 11,80 a woda, en el
30 GK-85 Sprzedaż Legnica Ok. Legnicy ( 2km) 89 000 zł 12,46 a wod,kan.,energia
31 GK-113 Sprzedaż Leg.Pole   85 000 zł 9,59 a przy działce
32 GK-127 Sprzedaż Legnica ok. Legnicy( 6km) 55 000 zł 10 a kanalizacja, energia, woda
33 GK-125 Sprzedaż Legnica okol Bartoszów 7 700 zł /ar 10 a en.el,
34 GK-125A Sprzedaż Legnica okol Bartoszów 86 548 zł 11,24 a en.el
35 GK-125D Sprzedaż Legnica okol Bartoszów 85 701 zł 11,13 a en.el
36 GK-125F Sprzedaż Legnica okol Bartoszów 77 077 zł 10,01 a en.el
37 GK-125G Sprzedaż Legnica okol Bartoszów 79 772 zł 10,36 a en.el
38 GK-125B Sprzedaż Legnica okol Bartoszów 77 847 zł 10,11 a en.el
39 GK-125C Sprzedaż Legnica okol Bartoszów 68 684 zł 8,92 a en.el
40 GK-120 Sprzedaż Legnickie Pole ok. Leg. Pola 60 000 zł 12 a bez gazu
1 - 40 [ ]